Historia koła łowieckiego "Darz Bór" w Sieniawie

Wszystko zaczęło się 17 maja 1952 roku. W dniu tym odbyło się pierwsze założycielskie zebranie entuzjastów łowiectwa z tutejszego terenu. Wzięło w nim udział 23 osoby - sami mężczyźni, z których większość stanowili leśnicy z Nadleśnictwa Sieniawa, z ówczesnym nadleśniczym Janem Olearką na czele. Byli to:

 1. Korzystka Szczepan  - leśnik
 2. Olearka Jan I       - leśnik
 3. Buniowski Jan       - drożnik
 4. Wróbel Władysław    - rzemieślnik
 5. Dec Edward          - leśnik
 6. Grod Piotr          - leśnik
 7. Nowak Leon          - leśnik
 8. Jarosz Jan          - rolnik
 9. Zyga Marian         - leśnik
 10. Sokulski Mieczysław - leśnik
 11. Kopański Józef      - leśnik
 12. Matusz Michał       - leśnik
 13. Uchman Jan          - leśnik
 14. Filip Stanisław     - leśnik
 15. Sudoł Paweł         - leśnik
 16. Litwin Eliasz       - leśnik
 17. Leja Andrzej        - robotnik leśny
 18. Korzystka Jerzy     - leśnik
 19. Olearka Stanisław   - rolnik
 20. Olearka Jan II      - rolnik
 21. Krzyżak Jan         - rolnik
 22. Buniowski Władysław - rolnik
 23. Tkaczyk Franciszek  - rolnik

Powołali oni do życia organizację łowiecką, którą nazwali "Stowarzyszenie Łowieckie im. Dzik w Sieniawie". Stowarzyszenie to jest protoplastą obecnego Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Sieniawie. Pierwszym prezesem tego "Stowarzyszenia" został kol. Korzystka Szczepan, zaś łowczym kol. Edward Dec. "Stowarzyszenie Łowieckie im. Dzik", które przez pewien czas nosiło nazwę "Zrzeszenie Myśliwskie Dzik" zostało 23 sierpnia 1952 roku zarejestrowane pod Nr 127 przez Wydział Społeczno - Administracyjny Prezydium WRN w Rzeszowie, oraz otrzymało Statut.
Opierając się na Uchwale Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia wystąpił 18 lipca 1953 roku do Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie o utworzenie na bazie dotychczasowego "Stowarzyszenia" - Koła Łowieckiego w Sieniawie. Tak się też stało. Decyzją z dnia 6 stycznia 1954 roku Wojewódzka Rada Łowiecka w Rzeszowie utworzyła Koło Łowieckie "Dzik" w Sieniawie nadając mu numer 32. Od 1 stycznia 1957 roku numer "32" zmieniono na "Nr 2", zaś z dniem 24 stycznia 1960 roku Koło to otrzymało nazwę "Darz Bór", którą nosi do dziś.