Kalendarz łowiecki

Lp Zwierzęta łowne Okres polowania
1. Jelenie szlachetne byki od 21.08 do końca lutego
łanie od 1.09 do 15.01
cielęta od 1.09 do końca lutego
2. Jelenie sika byki, łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
3. Daniele byki od 1.09 do końca lutego
łanie od 1.09 do 15.01
cielęta od 1.09 do końca lutego
4. Sarny kozły od 11.05 do 30.09
kozy, koźlęta od 1.10 do 15.01
5. Dziki wszystkie 
cały rok
6. Muflony tryki od 1.10 do końca lutego
owce, jagnięta od 1.10 do 15.01
7. Borsuki od 1.09 do 30.11
8. Tchórze, kuny (leśne i domowe) od 1.09 do 31.03
9. Lisy

od 1.06 do 31.03

(na terenie obwodów gdzie występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - cały rok)

10. Norka amerykańska, jenoty i szopy pracze cały rok
11. Piżmaki

od 11.08 do 15.04

(na terenach rybackich obrębów hodowlanych - cały rok)

12. Szakale złociste od 01.08 do końca lutego
13. Zające szaraki, dzikie króliki

od 01.11 do 31.12

(w drodze odłowu do 15.01)

14. Bażanty koguty od 1.10 do końca lutego
kury tylko w OHZ (bażanta)
od 1.10 do 31.01
15. Kuropatwy

od 11.09 do 21.10

(w drodze odłowu do 15.01)

16. Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
od 01.09 do 31.12
17. Gęsi gęgawy

od  01.9 do 21.12

(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia)

zbożowe i białoczelne

od 01.09 do 21.12

(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia)

18. Łyski od 15.08 do 21.12
19. Gołębie grzywacze od 15.08 do 30.11
20. Słonki od 1.09 do 21.12
21. Jarząbki od 1.09 do 30.11

Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

 
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień  wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
 
Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.