Galeria

2022.11.05 Polowanie Hubertowskie
2016.05.13 - Rekordowy rogacz strzelony w naszym kole przez kolegę Stanisława Deca
2016.04.02 - Strzelanie i szkolenie strzelnica Głogów
2016.01.16 - Polowanie zbiorowe Leśnictwo Witoldówka
2016.01.10 - Polowanie zbiorowe Czerce
2014/15 Polowania zbiorowe
2014.08.23 - Piknik
2014.02.15 - Polowanie na drapieżniki Cz. Wola
2014.01.18 - Polowanie zb. L-two Przyjemek

Strony