Ogłoszenie

Realizując wniosek nr 4 Komisji Rewizyjnej Koła, ZK zobowiązuje koleżanki i kolegów do dokonywania czytelnych wpisów w ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. Myśliwi którzy dokonają wyżej wymieniowych wpisów w sposób nieczytelny będą traktowani jako osoby niedokonujące zgłoszenia swojego pobytu w łowisku. Konsekwencją wyżej wymienionych czynności będzie nałożenie kar regulaminowych.

 

Expensive cheaply made shoes are the biggest scam in the world! I would never pay several hundred $ for gym shoes that cost to make