Program "Gospodarka Łowiecka"

Zarząd koła informuje o programie Gospodarka Łowiecka na portalu lowiecki.pl.
Ideą programu jest, aby każdy z członków naszego koła mógł na bieżąco śledzić swoje sukcesy łowieckie, należności, przepracowane godziny ...
Dostęp do programu znajdue się na stronie:
http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka/logowanie.php?
Każdy z członków loguje się swoim nazwiskiem i peselem.
W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt przez e-mail <darzbor.sieniawa@gmail.com>
lub kontakt z sekretarzem.
Dodatkowe informacje o samym programie znajdują się pod adresem: http://www.lowiecki.pl/gospodarka_kola_3.php