Informacja o wycenie trofeów

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz-Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 29.10.2014 r. Zarząd Okręgowy PZŁ przeprowadzi ocenę prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy strzelonych w bieżącym sezonie oraz jeleni byków pozyskanych od 21.08.14 do 10.10.2014.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich Kolegów, którzy w bieżącym roku dokonali odstrzału w/w zwierzyny do przedłożenia parostków oraz wieńców w dniu 26.10.2014 r. do łowczego koła. Trofea należy dostarczyć wraz z upoważnieniami uprawniającymi ich pozyskanie. W dniu 27.10.2014 r. parostki oraz wieńce nie będą przyjmowane.

 Za zarząd sekretarz