Zmiana lokalizacji książki pobytu w łowisku

Koleżanki i Koledzy myśliwi,

Decyzją Zarządu Koła ewidencja pobytu myśliwych w łowisku z dniem 25.04.2015 zostaje przeniesiona do punktu skupu firmy Welles w Sieniawie dawna „Baza Las”