ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2016 ROK

Zarząd Koła Łowieckiego ?DARZ BÓR? w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, iż składka członkowska na PZŁ na 2016 rok wynosi:

  • składka normalna - 355 zł
  • składka ulgowa - 195 zł  

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2015 r. 70 lat życia oraz ucząca się młodzież, która do 31 grudnia 2015 r. nie ukończyła 25 lat. Prawo do składki ulgowej w przypadku uczącej się młodzieży winno być udokumentowane ważną legitymacją szkolną bądź studencką.

Zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła macierzystego, tj. płacą członkowie macierzyści naszego koła zamieszkali na stałe na terenie Okręgu Przemyskiego.

 

Why would You spend 00 U.A sneakes have gotten so good that authenticators can't even tell the difference that's why they pass through stockx because they're so damn good and you could have gotten a good pair of replica uas for maybe 0-180

Składkę należy uregulować u skarbnika koła lub poprzez wpłatę na konto Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.  Dla przypomnienia podaje się nr 67 2030 0045 1110 0000 0407 6100 ? (Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Mickiewicza 40, 37-300 Leżajsk).

Przy wpłacie u skarbnika należy dodatkowo zdeponować legitymację członkowską PZŁ celem wpisu opłaconej składki, przy wpłacie na konto ? legitymację należy dostarczyć do sekretarza koła, który zbiorczo dokona ich prolongaty w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu. Należy również do niego przekazać kserokopie dokumentów uprawniających do składki ulgowej z tytułu zaliczania do uczącej się młodzieży.

UWAGA!!! - Członkowie, którzy nie opłacą składki i nie przedłożą legitymacji do prolongaty w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 roku, od 1 stycznia 2016 r. nie będą mogli wykonywać polowania, gdyż nie będą posiadać ważnej legitymacji PZŁ i opłaconego, ustawowo wymaganego ubezpieczenia od OC i NW. Prosimy więc o dopilnowanie ww. zobowiązań i terminowa zapłatę.