PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2018/19

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 zaplanowanych
do realizacji na terenie naszego obwodu łowieckiego.
Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami
dodatkowymi klikając na zamieszczone linki. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w ww. polowaniach.

Plan polowan 2018/19

Uwagi

Do zobaczenia w łowisku
Darz bór
Edward Kalin - Łowczy
Andrzej Macina - Sekretarz