WALNE ZGROMADZENIE 2019

Zarząd Koła Łowieckiego ?Darz Bór? w Sieniawie w oparciu o § 38 oraz działając na
podstawie § 40 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 11.05.2019 o godz.
16:00 w sali widowiskowej CKSiR ?SOKÓŁ? w Sieniawie zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Koła.
Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie str.1 i str.2
Protokół z WZ z ubiegłego roku i rejestr uchwał dostępny jest po zalogowaniu dla
członków koła.

 

100$ for shoes that cost 5$ to make in China