ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA

Koleżanki i Koledzy !!!
Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że na posiedzeniu w dniu
11.09.2019 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Koła
w celu przedstawienia informacji o problemach
związanych z rozprzestrzenianiem się ASF i koniecznym odstrzałem sanitarnym
dzików a także zaproponowania zmiany zasad zagospodarowania pozyskanej
zwierzyny i cen oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach w regulaminie
polowań..
W związku z tym działając w oparciu o § 39 pkt. 1, ppkt 1) i § 39 pkt. 4, jak również
na podstawie § 107 pkt. 8 Statutu PZŁ niniejszym zawiadomieniem Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 12 października 2019
roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie.

Ze względu na ważność omawianych spraw, gorąco prosimy wszystkich Członków
Koła o niezawodne przybycie na obrady. Informujemy, że nie ma konieczności
zakładania strojów organizacyjnych.
Z łowieckim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Zarząd Koła