ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2020 ROK

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, że składka członkowska na PZŁ na 2020 rok wynosi:

  1. składka normalna - 363,00 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)
  2. składka ulgowa - 203,00 zł  (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)
  3. składka ulgowa - 123,00 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)

Składkę ulgową w wysokości 203,00 zł, opłacają myśliwi, którzy ukończyli 70 lat życia najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Natomiast składkę ulgową w wysokości 123,00 zł opłacają myśliwi, którzy ukończyli 80 lat życia, najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła do którego należy. W przypadku przynależności do więcej niż jednego koła, członek Zrzeszenia na podstawie § 24 ust. 3 wskazuje Zarządowi Okręgowemu koło, za pośrednictwem którego będzie uiszczać składki na rzecz Zrzeszenia, tj. składkę do koła płacą członkowie naszego koła zamieszkali na stałe na terenie Okręgu Przemyskiego. 

Składkę można uregulować osobiście u skarbnika koła lub poprzez wpłatę na konto Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 r.  Dla przypomnienia podaje się nr rachunku bankowego: 67 2030 0045 1110 0000 0407 6100 – (Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Mickiewicza 40, 37-300 Leżajsk, tytułem - składka na PZŁ 2020 r.).

Zarząd Koła przypomina jednocześnie członkom koła, którzy nie dopełnili jeszcze koniecznych formalności niezbędnych do otrzymania nowej legitymacji PZŁ do pilnego złożenia do biura ZO PZŁ formularza danych osobowych wraz ze zdjęciem w formie elektronicznej. 

UWAGA - z dniem 31.12.2019 roku tracą ważność legitymacje w formie papierowej i nawet po opłaceniu składki nie będzie możliwości przedłużenia ich ważności na 2020 rok. 

Prosimy więc o dopilnowanie ww. zobowiązań i terminową zapłatę.

 Zarząd Koła