KOMUNIKAT

Zarząd Koła informuje, że od dnia 11 czerwca.2020 roku (czwartek) będą
obowiązywać nowe zasady organizacji dostaw upolowanych tusz zwierzyny łownej.
Zobowiązuje się Kol., aby całość pozyskanej zwierzyny dostarczać do punktu skupu
prowadzonym przez Koło zlokalizowanym na naszej działce koło „Motyla” położonej
w m. Dobra (Twarde).
Ponadto informujemy, że deponowana tam zwierzyna będzie przechowywana w celu
przeznaczenia jej do sprzedaży bezpośredniej w skórze lub będzie ona odbierana
przez firmę „Elite Expeditions” ze Zwierzyńca z pominięciem innych pośredników.
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie wprowadzanych ww. zasad udziela kol.
Łowczy Koła pod nr tel. 609 144 810.

Zarząd Koła