WALNE ZGROMADZENIE 2021

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz działając na podstawie § 40 a także § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 25.09.2021 o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.
Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie str.1 i str.2
Protokół z WZ z ubiegłego roku i rejestr uchwał dostępny jest po zalogowaniu dla członków koła.