Komunikat o wysokości składki na PZŁ na 2022 r

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2022 ROK

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, że składka członkowska na PZŁ na 2022 rok wynosi:

  1. składka normalna - 393,00 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)

  2. składka ulgowa - 218,00 zł  (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)

  3. składka ulgowa - 130,50 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)

Składkę ulgową w wysokości 218,00 zł, opłacają myśliwi, którzy ukończyli 70 rok życia najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Natomiast składkę ulgową w wysokości 130,50 zł płacą wszyscy myśliwi, którzy ukończyli 80 rok życia, najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła, do którego należy. W przypadku przynależności do więcej niż jednego koła, członek Zrzeszenia na podstawie § 24 ust. 3 wskazuje Zarządowi Okręgowemu koło, za pośrednictwem, którego będzie uiszczać składki na rzecz Zrzeszenia. 

Składkę można uregulować poprzez wpłatę na konto Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Dla przypomnienia podaje się nr rachunku bankowego: 67 2030 0045 1110 0000 0407 6100 – (Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Mickiewicza 40, 37-300 Leżajsk, tytułem - (nazwisko) składka na PZŁ 2022 r.).

Prosimy o terminową zapłatę, gdyż wpłaty po ww. terminie będą zwracane na konto.