WALNE ZGROMADZENIE 2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz
działając na podstawie § 40 a także § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ
zwołuje na dzień 25.06.2022 (sobota) o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKSiR
„SOKÓŁ” w Sieniawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Porządek
obrad wg. pliku Zawiadomienie str.1 i str.2.
Zarząd Koła jednocześnie informuje, że protokół z WZ z ubiegłego roku i rejestr
uchwał dostępny jest dla członków koła po zalogowaniu.