NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz działając na podstawie § 40 a także § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 13.08.2022 (sobota) o godz. 18:00 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie PDF. Zarząd Koła jednocześnie informuje, że protokół z WZ z ubiegłego roku i rejestr uchwał dostępny jest dla członków koła po zalogowaniu.