NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Nr II/2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 39 pkt. 1 ppkt. 1) oraz pkt. 4 Statutu PZŁ a także działając na podstawie § 40 pkt. 2 i § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ zawiadamia, że zwołuje na dzień 02.10.2022 roku o godz. 16 00 (niedziela) w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.
Projekt porządku obrad wg. pliku Zawiadomienie PDF.
Zarząd Koła jednocześnie informuje, że protokół z WZ odbytego w dniu 25.06.2022 roku i aktualny rejestr uchwał dostępny jest dla członków koła po zalogowaniu.
Zarząd Koła