PLAN POLOWAŃ NA SEZON 2022/2023

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych zaplanowanych do realizacji w sezonie 2022/2023 na terenie naszego obwodu łowieckiego.

Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy ze względu na ochronę danych osobowych w zakładce dla zalogowanych członków koła. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami dodatkowymi. Przypominamy jednocześnie o konieczności informowania prowadzących polowania o zamiarze udziału w danym polowaniu przynajmniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem. Wszelkie dalsze wytyczne oraz informacje dodatkowe zawarte są na drugiej stronie harmonogramu polowań. Prosimy się z nimi obowiązkowo zapoznać. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w ww. polowaniach.

Do zobaczenia w łowisku!
Darz bór
Edward Kalin – Łowczy
Andrzej Macina - Sekretarz