ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2023 ROK

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, że składka członkowska na PZŁ na 2023 rok wynosi:
a) składka normalna - 503,00 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)
b) składka ulgowa - 273,00 zł  (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)
c) składka ulgowa - 158,00 zł (w tym ubezpieczenie 43,00 zł)

Składkę ulgową (b) w wysokości 273,00 zł, opłacają myśliwi, którzy ukończyli 70 lat życia najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. oraz ucząca się młodzież, która do 31.12.2022 r. nie ukończyła 25 lat. Natomiast składkę ulgową (c) w wysokości 158,00 zł płacą myśliwi, którzy ukończyli 80 lat życia, najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.
Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza za pośrednictwem koła do którego należy.
W przypadku przynależności do więcej niż jednego koła, członek Zrzeszenia na podstawie § 24 ust. 3 wskazuje Zarządowi Okręgowemu koło, za pośrednictwem którego będzie uiszczać składki na rzecz Zrzeszenia. tj. składkę do koła płacą członkowie naszego koła zamieszkali na stałe na terenie Okręgu Przemyskiego.
Składkę można uregulować poprzez wpłatę na konto Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. Dla przypomnienia podaje się nr rachunku bankowego:
67 2030 0045 1110 0000 0407 6100 – (Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Mickiewicza 40, 37-300 Leżajsk, tytułem - (nazwisko) składka na PZŁ 2023 r.).
Prosimy o terminową zapłatę, gdyż wpłaty po ww. terminie będą zwracane na konto.

Zarząd Koła