Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz działając na podstawie § 40 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 23.04.2023 r. (niedziela) o godz. 12:30 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła. 
Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie.pdf
 
Zarząd Koła informuje, iż protokół z NWZ z ubiegłego roku i rejestr obowiązujących uchwał dostępny jest dla członków koła po zalogowaniu.