NOWE ZASADY SELEKCJI SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ

Prosimy Koleżanki i Kolegów posiadających uprawnienia selekcjonerskie o zapoznanie się z nowymi zasadami selekcji samców zwierzyny płowej, które są przedstawione w poniższych załącznikach. 

kryteria.pdf

zasady_selekcji.pdf