2023.12.30 - Polowanie Zbiorowe (Leśnictwo Przyjemek)