Aktualności

Informacja o wycenie trofeów

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz-Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 29.10.2014 r. Zarząd Okręgowy PZŁ przeprowadzi ocenę prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy strzelonych w bieżącym sezonie oraz jeleni byków pozyskanych od 21.08.14 do 10.10.2014.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich Kolegów, którzy w bieżącym roku dokonali odstrzału w/w zwierzyny do przedłożenia parostków oraz wieńców w dniu 26.10.2014 r. do łowczego koła. Trofea należy dostarczyć wraz z upoważnieniami uprawniającymi ich pozyskanie. W dniu 27.10.2014 r. parostki oraz wieńce nie będą przyjmowane.

Informacja

Zarząd Koła informuje, że na ostatnim posiedzeniu zarządu podjęto decyzję dotyczącą koleżanek i kolegów którzy w bieżącym sezonie dokonali odstrzału jeleni byków. Możliwość odstrzału drugiego jelenia byka, zgodnie z posiadanym upoważnieniem i przy nie wykonanym planie odstrzału jeleni byków będzie możliwa w miesiącach styczeń, luty 2015 r.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że w dniu 04.10.2014r. (sobota) będą kontynuowane prace przy budowie czatowni. Chętnych kolegów zapraszamy na godzinę 8.00 na zbiórkę w L-ctwie Witoldówka.

Prace na rzecz koła

Zarząd Koła informuje, że w każdą sobotę września będą organizowane prace przy budowie czatowni. Zbiórka uczestników w Leśnictwie Witoldówka o godzinie 8.00. Koordynatorami prac będą: kol. łowczy w dniu 6.9.14, kol. sekretarz w dniu 13.9.14, kol. prezes w dniu 20.9.14, kol. skarbnik w dniu 27.9.14. Chętni do prac proszeni są o zabranie narzędzi (młotki, ośniki, przymiary, pilarki). Ponadto chętnych do prac w innych terminach prosi się o kontakt z kol. Smędrą (prace przy poprawie dołów na płody rolne).

Piknik

Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów o organizacji pikniku strzeleckiego w dn. 23.08.2014 (sobota) o godz. 13:30. Impreza odbędzie się w l. Witoldówka. Zapisy uczestników prowadzone są u kol. skarbnika do 15.08.2014. Odpłatność od pełnoletnich uczestników wynosi 10 zł/os. Płatne u kol. skarbnika. Dzieci i młodzież do 18 lat wstep wolny. Serdecznie zapraszamy!

Komunikat

Zarząd Koła organizuje grodzenie kukurydzy pastuchem elektrycznym w gospodarstwie Izabelin w dniu 26.07.2014r. Zbiórka o godz. 8:30 na betonówce w Izabelinie. Uczestnicy proszeni są o zabranie kos spalinowych. Kontakt z kol. Tomaszem Smędrą.

Program "Gospodarka Łowiecka"

Zarząd koła informuje o programie Gospodarka Łowiecka na portalu lowiecki.pl.
Ideą programu jest, aby każdy z członków naszego koła mógł na bieżąco śledzić swoje sukcesy łowieckie, należności, przepracowane godziny ...
Dostęp do programu znajdue się na stronie:
http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka/logowanie.php?
Każdy z członków loguje się swoim nazwiskiem i peselem.

Komunikat

Zarząd Koła zaprasza ponownie koleżanki i kolegów do pracy związanej z dokończeniem poprawy ogrodzenia elektrycznego uprawy p Sus .Zbiórka w dn.14.06.2014 g 8.-ujęcie wody Leżachów.

Strony