Aktualności

Ogłoszenie

Realizując wniosek nr 4 Komisji Rewizyjnej Koła, ZK zobowiązuje koleżanki i kolegów do dokonywania czytelnych wpisów w ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. Myśliwi którzy dokonają wyżej wymieniowych wpisów w sposób nieczytelny będą traktowani jako osoby niedokonujące zgłoszenia swojego pobytu w łowisku. Konsekwencją wyżej wymienionych czynności będzie nałożenie kar regulaminowych.

 

Komunikat

Zarząd Koła informuje o organizacji polowań zbiorowych na drapieżniki. Harmonogram polowań przedstawia się następująco:

Zbiórka WOŚP

Podczas zbiórki myśliwych przed polowaniem zbiorowym L-ctwie Witoldówka (12.01.2014) odbędzie się zbiórka wolnych datków na rzecz WOŚP. Hasło tegorocznego XXII Finału WOŚP brzmi: „Na ratunek. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Prosimy o wsparcie tej szytnej idei.

Życzenia Noworoczne

Zarząd Koła pragnie złożyć wszystkim członkom, ich rodzinom oraz wszystkim sympatykom naszej braci łowieckiej najlepsze życzenia noworoczne. Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w kniei w roku 2014!

Komunikat

Zarząd koła przypomina o upływie terminu uiszczenia składki do PZŁ 31.12.2014r (termin wpłaty 31.12.2013r) Legitymacje koleżanek i kolegów którzy opłacili składkę będą zbierane na polowaniach zbiorowych w dniach 28, 29 - 12.2013r oraz 04.01, 05.01 - 2014r (przez kolegę sekretarza).

Dodatkowe polowania

Zarząd Koła informuje o organizacji dodatkowych polowań zbiorowych w dniach 28.12.2013, 05.01.2014, miejsce zbiórki Leśnictwo Witoldówka prowadzący A. Czyż, K. Nachajski  oraz przeniesienie  polowania z dnia 12.01.2014 miejsce zbiórki Leśnictwo Czerce na miejsce zbiórki Leśnictwo Witoldówka. prowadzący polowania T. Mikulski, M. Szul.

Komunikat

Zaginął pies, terier walijski, tatuaż 030N. Za pomoc w odnalezieniu przewidziana nagroda. Kontakt do właściciela: 883 741 551.

Komunikat

Zarząd koła wstrzymuje odstrzał sarn koźląt ze względu na wykonanie planu. Prosi się kolegów o zintensyfikowanie planu na pozostałą zwierzynę płową. Do odstrzału pozostało:
Jeleń byk - 21
Jeleń łania - 40
Jeleń cielę - 11
Sarna koza - 35

Komunikat

Zarząd koła mając na uwadze realizację planu odstrzału zwierzyny płowej podjął uchwałę o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w dn. 24.11.2013 w leśnictwie Witoldówka. Polowanie odbędzie się z wysiadek, zapisy u kolegi łowczego, zbiórka o godz. 8:00.

 

Strony