Aktualności

Dodatkowe polowania

Zarząd Koła informuje o organizacji dodatkowych polowań zbiorowych w dniach 28.12.2013, 05.01.2014, miejsce zbiórki Leśnictwo Witoldówka prowadzący A. Czyż, K. Nachajski  oraz przeniesienie  polowania z dnia 12.01.2014 miejsce zbiórki Leśnictwo Czerce na miejsce zbiórki Leśnictwo Witoldówka. prowadzący polowania T. Mikulski, M. Szul.

Komunikat

Zaginął pies, terier walijski, tatuaż 030N. Za pomoc w odnalezieniu przewidziana nagroda. Kontakt do właściciela: 883 741 551.

Komunikat

Zarząd koła wstrzymuje odstrzał sarn koźląt ze względu na wykonanie planu. Prosi się kolegów o zintensyfikowanie planu na pozostałą zwierzynę płową. Do odstrzału pozostało:
Jeleń byk - 21
Jeleń łania - 40
Jeleń cielę - 11
Sarna koza - 35

Komunikat

Zarząd koła mając na uwadze realizację planu odstrzału zwierzyny płowej podjął uchwałę o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego w dn. 24.11.2013 w leśnictwie Witoldówka. Polowanie odbędzie się z wysiadek, zapisy u kolegi łowczego, zbiórka o godz. 8:00.

Komunikat (Pilne!)

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz-Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 02.11.2013 przeprowadzone będzie przez nasze Koło grodzenie pola Pani Sus położonego w sąsiedztwie zakładu utylizacyjnego „UTIRES” w Leżachowie. Zbiórka uczestników przy stacji uzdatniania wody w Leżachowie o godz. 8:00.  Prosimy o zabranie ze sobą młotów, siekier do wbijania pali lub łopat.

zawiadomienie_o_czynie.pdf

Komunikat

Zarząd okręgowy PZŁ informuje, że w dniach 16 i 17 listopada br. (sobota, niedziela) odbędzie się szkolenie myśliwych z zakresu oględzin tuszy zwierząt łownych po odstrzale. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia winno stanowić warunek konieczny do wydania upoważnienia do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu (wzgórze zamkowe powyżej Bazyliki Archikatedralnej). Rozpoczęcie wykładów o godzinie 8:30. Osoby chętne na szkolenie, proszeni są o zgłoszenie do sekretarza tel.

Komunikat

Zarząd koła informuje o konieczności dostarczenia próbek krwi do badania pod kątem afrykańskiego pomoru świń. Próbki do badań są przygotowane przy książce ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. Do próbek załączamy wypełniony formularz i całość zostawiamy w pojemniku przy książce pobytu w łowisku.

Wycena

Zarząd Koła informuje o wycenie prawidłowości sarn rogaczy pozyskanych w sezonie 2013/14 oraz jeleni byków pozyskanych od dn. 21.08.2013 do 10.10.2013.
Wycena odbędzie się  w dn. 30.10.2013 w świetlicy Nadleśnictwa Sieniawa o godz. 14.30.  Trofea należy dostarczyć do kol. łowczego w dn. 26-28.10.2013.
Do trofeów należy dołączyć upoważnienia do wykonywania polowania.

Strony