Aktualności

Plan polowań zbiorowych 2016/17

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie 2016/2017 zaplanowanych do realizacji na terenie naszego obwodu łowieckiego. Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami dodatkowymi klikając na zamieszczony link. Przypominamy jednocześnie o konieczności informowania prowadzących polowania o zamiarze udziału w danym polowaniu przynajmniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem.

Komunikat

Zarząd Koła Łowieckiego ?Darz Bór? w Sieniawie zwraca się z prośbą o wypożyczenie trofeów myśliwskich lub zbiorów o tematyce łowieckiej na organizowaną w dniach 9-11 września 2016 r. wystawę myśliwską w Opactwie Benedyktynów w Jarosławiu w ramach VI Jarmarku Benedyktyńskiego oraz trwających tam uroczystości polsko - węgierskich. Program jarmarku przewiduje liczne wystawy, turnieje i występy.

Zawody wędkarskie

Zarząd koła informuje, że w dniu 9 lipca 2016 roku (sobota) o godz. 13:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim ?Bażant? w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce. Informujemy, że w zawodach i spotkaniu integracyjnym mogą uczestniczyć członkowie i stażyści naszego Koła. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą przez Prezesa ? Tomasza Mikulskiego do dnia 27 czerwca 2016 roku (telefon 605 059 244).

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zawiadamia Koleżanki i Kolegów, iż w dniu 24.04.2016 r.
o godzinie 9:00 w w sali widowiskowej „SOKÓŁ” w Sieniawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła z następującym porządkiem obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wprowadzenie sztandaru Koła.

3)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

4)     Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów myśliwych.

5)     Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Komunikat

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie zamieszcza prośbę Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie o przyłączenie się do petycji oraz poinformowanie możliwie jak największej liczby Kolegów myśliwych i sympatyków łowiectwa, którzy mogliby przyłączyć się do obrony polskiego łowiectwa.
Link do petycji znajduje się poniżej:

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szko...

WOŚP 2016

Zarząd KŁ informuje, że w związku z 24 Finałem WOŚP podczas odprawy myśliwych przed polowaniem zbiorowym na „Baraku Czerce” w dniu 10.01.2016 (niedziela), odbędzie się zbiórka pieniędzy od uczestników polowania na rzecz WOŚP przeznaczonych w tym roku na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zebrana w ten sposób kwota zostanie przekazana podczas Finału tej szczytnej idei w sali „Sokoła” w Sieniawie. Koleżanki i Koledzy pokażmy, że potrafimy pomagać, wesprzyjmy razem w ten sposób chore dzieci i seniorów!

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że w związku z organizacją polowań zbiorowych (komercyjnych) zaplanowanych w dniach 5 i 6 grudnia 2015 roku (tj. przez dwa dni), wstrzymuje się polowania indywidualne od dnia 4.12.2015 do dnia 6.12.2015 do godz. 15:00 na terenie rewirów łowieckich: Szkółka Dobra, Duża Głażyna Leśnictwa: Kot, Witoldówka.

 

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2016 ROK

Zarząd Koła Łowieckiego ?DARZ BÓR? w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, iż składka członkowska na PZŁ na 2016 rok wynosi:

  • składka normalna - 355 zł
  • składka ulgowa - 195 zł  

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2015 r. 70 lat życia oraz ucząca się młodzież, która do 31 grudnia 2015 r. nie ukończyła 25 lat. Prawo do składki ulgowej w przypadku uczącej się młodzieży winno być udokumentowane ważną legitymacją szkolną bądź studencką.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że istnieje możliwość odpracowania dniówek przy codziennej opiece nad kuropatwami w wolierze usytuowanej w Dobrej (teren posesji Z.Ciurko) w miesiącach grudzień, styczeń, luty. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Prezesam ? Tomaszem Mikulskim (tel. 605 059 244).

Strony