Aktualności

Ogłoszenie

Koleżanki i koledzy myśliwi. Zarząd Koła informuje, że w dniach 27.12.2014 oraz 06.01.2015 odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe. W dniu 27.12.2014 zbiórka obok Osady Gamdzyk, natomiast w dniu 06.01.2014 zbiórka w Leśnictwie Czerce. Zgłoszenia na w/w polowania u kol. sekretarza.

Ogłoszenie

Koleżanki i Koledzy myśliwi: w związku z polowaniem komercyjnym Zarząd Koła podjął decyzję o zakazie polowań indywidualnych od dnia 12.11.2014 do dnia 19.11.2014. Zakaz obejmuje cały dzierżawiony obwód łowiecki z wyjątkiem L-ctwa Chrapy oraz L-cwta Czerniakowa Buda po odbytym polowaniu zbiorowym w dniu 16.11.2014.

Ogłoszenie - odkrzaczanie linii

Zarząd Koła zaprasza Koleżanki i Kolegów do stawienia się w dniu 25.10.2014 (sobota) w leśnictwie Witoldówka (przy siedzibie leśnictwa) celem odkrzaczenia linii przy czatowniach wzdłuż dróg gospodarczej, środkowej i kolejki. Prosimy o zabranie ze sobą tasaków, siekier i pilarek.

Informacja o wycenie trofeów

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz-Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 29.10.2014 r. Zarząd Okręgowy PZŁ przeprowadzi ocenę prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy strzelonych w bieżącym sezonie oraz jeleni byków pozyskanych od 21.08.14 do 10.10.2014.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich Kolegów, którzy w bieżącym roku dokonali odstrzału w/w zwierzyny do przedłożenia parostków oraz wieńców w dniu 26.10.2014 r. do łowczego koła. Trofea należy dostarczyć wraz z upoważnieniami uprawniającymi ich pozyskanie. W dniu 27.10.2014 r. parostki oraz wieńce nie będą przyjmowane.

Informacja

Zarząd Koła informuje, że na ostatnim posiedzeniu zarządu podjęto decyzję dotyczącą koleżanek i kolegów którzy w bieżącym sezonie dokonali odstrzału jeleni byków. Możliwość odstrzału drugiego jelenia byka, zgodnie z posiadanym upoważnieniem i przy nie wykonanym planie odstrzału jeleni byków będzie możliwa w miesiącach styczeń, luty 2015 r.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że w dniu 04.10.2014r. (sobota) będą kontynuowane prace przy budowie czatowni. Chętnych kolegów zapraszamy na godzinę 8.00 na zbiórkę w L-ctwie Witoldówka.

Prace na rzecz koła

Zarząd Koła informuje, że w każdą sobotę września będą organizowane prace przy budowie czatowni. Zbiórka uczestników w Leśnictwie Witoldówka o godzinie 8.00. Koordynatorami prac będą: kol. łowczy w dniu 6.9.14, kol. sekretarz w dniu 13.9.14, kol. prezes w dniu 20.9.14, kol. skarbnik w dniu 27.9.14. Chętni do prac proszeni są o zabranie narzędzi (młotki, ośniki, przymiary, pilarki). Ponadto chętnych do prac w innych terminach prosi się o kontakt z kol. Smędrą (prace przy poprawie dołów na płody rolne).

Strony