Aktualności

Komunikat

Koledzy którzy otrzymali upoważnienia indywidualne do wykonywania polowania na bobra proszeni są o zwrot w/w upoważnień do wydającego upoważnienia Pana Mariusza Jabłońskiego lub do członków zarządu. 

Komunikat

Przewodniczący komisji strzeleckiej kolega Stanisław Tkaczyk informuje, że tegoroczne przestrzelanie broni odbędzie się 12 kwietnia 2014r na strzelnicy w Borze k. Rzeszowa w godzinach 8:00-12:00.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że w dniu jutrzejszym (23.02.2014) równocześnie z polowaniem zbiorowym na drapieżniki odbędzie się wsiedlenie kuropatw. Chętnych wzięcia udziału zapraszamy na wspólną zbiórkę przy ujęciu wody w Leżachowie.

Ogłoszenie

ZK przypomina koleżankom i kolegom o zbliżającym się upływie terminu wpłat (200zł) na zagospodarowanie łowiska w sezonie 2013/14r.

Ogłoszenie

Realizując wniosek nr 4 Komisji Rewizyjnej Koła, ZK zobowiązuje koleżanki i kolegów do dokonywania czytelnych wpisów w ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. Myśliwi którzy dokonają wyżej wymieniowych wpisów w sposób nieczytelny będą traktowani jako osoby niedokonujące zgłoszenia swojego pobytu w łowisku. Konsekwencją wyżej wymienionych czynności będzie nałożenie kar regulaminowych.

Komunikat

Zarząd Koła informuje o organizacji polowań zbiorowych na drapieżniki. Harmonogram polowań przedstawia się następująco:

Zbiórka WOŚP

Podczas zbiórki myśliwych przed polowaniem zbiorowym L-ctwie Witoldówka (12.01.2014) odbędzie się zbiórka wolnych datków na rzecz WOŚP. Hasło tegorocznego XXII Finału WOŚP brzmi: „Na ratunek. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Prosimy o wsparcie tej szytnej idei.

Życzenia Noworoczne

Zarząd Koła pragnie złożyć wszystkim członkom, ich rodzinom oraz wszystkim sympatykom naszej braci łowieckiej najlepsze życzenia noworoczne. Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w kniei w roku 2014!

Komunikat

Zarząd koła przypomina o upływie terminu uiszczenia składki do PZŁ 31.12.2014r (termin wpłaty 31.12.2013r) Legitymacje koleżanek i kolegów którzy opłacili składkę będą zbierane na polowaniach zbiorowych w dniach 28, 29 - 12.2013r oraz 04.01, 05.01 - 2014r (przez kolegę sekretarza).

Strony