Aktualności

Program "Gospodarka Łowiecka"

Zarząd koła informuje o programie Gospodarka Łowiecka na portalu lowiecki.pl.
Ideą programu jest, aby każdy z członków naszego koła mógł na bieżąco śledzić swoje sukcesy łowieckie, należności, przepracowane godziny ...
Dostęp do programu znajdue się na stronie:
http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka/logowanie.php?
Każdy z członków loguje się swoim nazwiskiem i peselem.

Komunikat

Zarząd Koła zaprasza ponownie koleżanki i kolegów do pracy związanej z dokończeniem poprawy ogrodzenia elektrycznego uprawy p Sus .Zbiórka w dn.14.06.2014 g 8.-ujęcie wody Leżachów.

Komunikat

Zarząd Koła organizuje w dn. 7.06.2014 godz. 8:00 prace gospodarcze polegajace na poprawie ogrodzenia elektrycznego na uprawie P. Sus za Utiresem w Leżachowie. Prosi się kolegów którzy posiadają kosy spalinowe o ich zabranie. Zapisy i szczegóły związane z pracą u kol sekretarza tel 609144810. Zbiórka przy ujęciu wody w Leżachowie.

 

Polowanie Komercyjne

Koleżanki i koledzy myśliwi,

Zarząd koła informuje, że z uwagi na polowanie komercyjne od dn 12.05.2014 do 18.05.2014 wstrzymuje się polowania indywidualne na terenie dawnych obwodów 14 i 25. Można polować na terenie dawnego obwodu nr 13. Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionej informacji.

Zarząd

Komunikat

Zarząd Koła prosi chętnych kolegów do pracy w zagrodzie dziczej w dniu 10.05.2014 (sobota), godzina 8:00. Praca dla 3-4 osób. Chętnych prosimy o kontakt z Kolegą Prezesem, telefon 605-059-244.

Komunikat

Zarząd Koła przypomina Kolegom utrzymującym nęciska o konieczności usunięcia resztek karmy. Termin wykonania do 30.04.2014r.

 

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że na swym posiedzeniu ustalił datę Walnego Zgromadzenia Członków Koła na dzień 04.05.2014r. (niedziela). Ponadto ZK informuje, że najbliższe posiedzenie zarządu odbędzie się w dniu 17.03.2014r. o godzinie 17:00.

Komunikat

Zarząd Koła prosi chętnych kolegów o udział w dezynfekcji woliery w dniu 15.03.2014r. (sobota). Praca polega na wymieszaniu z wapnem wierzchniej warstwy gleby w wolierze. Chętni do pracy proszeni są o zabranie metalowych grabek oraz szpadli. Zbiórka o godzinie 9:00 pod wolierą kuropatw. 

Strony