Aktualności

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że na swym posiedzeniu ustalił datę Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego na dzień 19.04.2015r. (niedziela).

Komunikat

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu informuje, że ostateczna ocena prawidłowości odstrzałów jeleni byków pozyskanych od 11.10.2014r. do końca sezonu, odbędzie się w świetlicy Nadleśnictwa Sieniawa w dniu 11.03.2015r. (środa). Trofea wraz z upoważnieniami należy dostarczyć do kolegi łowczego do dnia 09.03.2015r. (poniedziałek).

Przestrzelanie broni

Przewodniczący komisji strzeleckiej kolega Stanisław Tkaczyk informuje, że tegoroczne przestrzelanie broni odbędzie się 25 kwietnia 2015r. od godziny 12.00 na strzelnicy w Borze k. Rzeszowa.

Komunikat

Zarząd Koła informuje o wstrzymaniu odstrzału jeleni byków ze względu na wykonanie planu. Dziękujemy koleżankom i kolegom za przyczynienie się do zrealizowania planu.

Zbiórka WOŚP

Podczas zbiórki myśliwych przed polowaniem zbiorowym, Osada Gamdzyk (11.01.2015), odbędzie się zbiórka wolnych datków na rzecz WOŚP. Hasło tegorocznego XXIII Finału WOŚP brzmi: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

Ogłoszenie

Koleżanki i koledzy myśliwi. Zarząd Koła informuje, że w dniach 27.12.2014 oraz 06.01.2015 odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe. W dniu 27.12.2014 zbiórka obok Osady Gamdzyk, natomiast w dniu 06.01.2014 zbiórka w Leśnictwie Czerce. Zgłoszenia na w/w polowania u kol. sekretarza.

Ogłoszenie

Koleżanki i Koledzy myśliwi: w związku z polowaniem komercyjnym Zarząd Koła podjął decyzję o zakazie polowań indywidualnych od dnia 12.11.2014 do dnia 19.11.2014. Zakaz obejmuje cały dzierżawiony obwód łowiecki z wyjątkiem L-ctwa Chrapy oraz L-cwta Czerniakowa Buda po odbytym polowaniu zbiorowym w dniu 16.11.2014.

Ogłoszenie - odkrzaczanie linii

Zarząd Koła zaprasza Koleżanki i Kolegów do stawienia się w dniu 25.10.2014 (sobota) w leśnictwie Witoldówka (przy siedzibie leśnictwa) celem odkrzaczenia linii przy czatowniach wzdłuż dróg gospodarczej, środkowej i kolejki. Prosimy o zabranie ze sobą tasaków, siekier i pilarek.

Informacja o wycenie trofeów

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz-Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 29.10.2014 r. Zarząd Okręgowy PZŁ przeprowadzi ocenę prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy strzelonych w bieżącym sezonie oraz jeleni byków pozyskanych od 21.08.14 do 10.10.2014.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich Kolegów, którzy w bieżącym roku dokonali odstrzału w/w zwierzyny do przedłożenia parostków oraz wieńców w dniu 26.10.2014 r. do łowczego koła. Trofea należy dostarczyć wraz z upoważnieniami uprawniającymi ich pozyskanie. W dniu 27.10.2014 r. parostki oraz wieńce nie będą przyjmowane.

Strony