Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE 2018

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie działając na podstawie § 57 Statutu PZŁ zwołuje na dzień 26.05.2018 o godz. 16:00 w sali widowiskowej „SOKÓŁ” w Sieniawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła.
 Porządek obrad wg.

Polowania zbiorowe 2017/18

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie 2017/2018 zaplanowanych do realizacji na terenie naszego obwodu łowieckiego. Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami dodatkowymi klikając na zamieszczone linki. Przypominamy jednocześnie o konieczności informowania prowadzących polowania o zamiarze udziału w danym polowaniu przynajmniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem.

Zawody wędkarskie 2017

Zarząd Koła Łowieckiego ?Darz Bór? w Sieniawie informuje, że w dniu 8 lipca 2017 roku (sobota) o godz. 14:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim ?Bażant? w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce. Informujemy, że w zawodach i spotkaniu integracyjnym mogą uczestniczyć członkowie oraz stażyści naszego Koła. Zgłoszenia swojego udziału prosimy kierować do kol. Sekretarza ? Andrzej Macina (tel. 609 140 213) do dnia 6 lipca 2017 roku.

Piknik Strzelecki 2017

Zarząd Koła Łowieckiego ?Darz-Bór? w Sieniawie informuje wszystkich członków Koła, że w dniu 24 czerwca 2017 roku (sobota) odbędzie się rodzinny ?PIKNIK STRZELECKI? na terenie Leśnictwa Witoldówka (wiata edukacyjna). Zaplanowany początek spotkania przewidziany jest na godz.14:00. Zapisy - zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Kolegę skarbnika - Tomasza Smędra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2017 roku. UWAGA - Zgłoszenia chętnych osób po tym terminie nie będą przyjmowane.

WALNE ZGROMADZENIE 2017

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie działając na podstawie § 57 Statutu PZŁ zwołuje na dzień 27.05.2017 o godz. 16:00 w sali widowiskowej „SOKÓŁ” w Sieniawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła.
Porządek obrad wg. pliku porzadek_obrad_2017.pdf
Protokół z WZ z ubiegłego roku i rejestr uchwał dostepny jest po zalogowaniu dla członków koła.
 

ODSTRZAŁ REDUKCYJNY BOBRA

Zarząd Koła informuje, że na podstawie zawartego porozumienia z dnia 19.07.2016 roku pomiędzy GDOŚ w Warszawie a ZG PZŁ w Warszawie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich oraz w oparciu o Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 31.10.2016 roku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber (Dz.Urz. woj. Podkarpackiego z dnia 31.10.2016 r., poz.

WOŚP 2017

Zarząd KŁ informuje, że w związku z 25 Finałem WOŚP podczas odprawy myśliwych przed polowaniem zbiorowym w L.KOT w dniu 14.01.2017 (sobota), odbędzie się zbiórka pieniędzy od uczestników polowania na rzecz WOŚP. Zebrana w ten sposób kwota zostanie przekazana podczas Finału tej szczytnej idei w sali „Sokoła” w Sieniawie.

Skladka PZL 2017

U W A G A !!!
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2017 ROK
Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, iż składka członkowska na PZŁ na 2017 rok wynosi:
składka normalna - 357,00 zł
składka ulgowa - 197,00 zł

Strony