Aktualności

WOŚP 2016

Zarząd KŁ informuje, że w związku z 24 Finałem WOŚP podczas odprawy myśliwych przed polowaniem zbiorowym na „Baraku Czerce” w dniu 10.01.2016 (niedziela), odbędzie się zbiórka pieniędzy od uczestników polowania na rzecz WOŚP przeznaczonych w tym roku na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zebrana w ten sposób kwota zostanie przekazana podczas Finału tej szczytnej idei w sali „Sokoła” w Sieniawie. Koleżanki i Koledzy pokażmy, że potrafimy pomagać, wesprzyjmy razem w ten sposób chore dzieci i seniorów!

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że w związku z organizacją polowań zbiorowych (komercyjnych) zaplanowanych w dniach 5 i 6 grudnia 2015 roku (tj. przez dwa dni), wstrzymuje się polowania indywidualne od dnia 4.12.2015 do dnia 6.12.2015 do godz. 15:00 na terenie rewirów łowieckich: Szkółka Dobra, Duża Głażyna Leśnictwa: Kot, Witoldówka.

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2016 ROK

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, iż składka członkowska na PZŁ na 2016 rok wynosi:

  • składka normalna - 355 zł
  • składka ulgowa - 195 zł  

Składkę ulgową w oparciu o § 181 ust. 2 statutu PZŁ w wysokości 50% składki normalnej opłacają członkowie, którzy ukończyli lub ukończą do 31 grudnia 2015 r. 70 lat życia oraz ucząca się młodzież, która do 31 grudnia 2015 r. nie ukończyła 25 lat. Prawo do składki ulgowej w przypadku uczącej się młodzieży winno być udokumentowane ważną legitymacją szkolną bądź studencką.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że istnieje możliwość odpracowania dniówek przy codziennej opiece nad kuropatwami w wolierze usytuowanej w Dobrej (teren posesji Z.Ciurko) w miesiącach grudzień, styczeń, luty. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Prezesam – Tomaszem Mikulskim (tel. 605 059 244).

Polowania indywidualne - Ważne!

KOLEŻANKI I KOLEDZY MYŚLIWI

Zarząd Koła informuje, że w związku z organizacją polowań zbiorowych (komercyjnych) zaplanowanych w dniach od 9 -12 października 2015 roku (tj. przez cztery dni), wstrzymuje się polowania indywidualne od dnia - 7.10.2015 do 12.10.2015 na terenie rewirów łowieckich: Sz.Dobra, Leśnictwa: Kot, Witoldówka, Przyjemek, część leśnictwa Pawłowa (koniec gospodarczej), pola Izabelin, Kowale.

Polowania zbiorowe 2015/16

W imieniu Zarządu Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do zaplanowania i udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie 2015/2016 na terenie naszego obwodu łowieckiego. Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami dodatkowymi klikając na zamieszczony link. Przypominamy jednocześnie o konieczności informowania prowadzących polowania o zamiarze udziału w danym polowaniu przynajmniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem.

Aktualne ceny skupu dziczyzny

Zarząd Koła informuje o aktualnych cenach skupu dziczyzny. Aktualne cenniki firm: "WELES" oraz "WILWER" dostepne są po zalogowaniu oraz zostały zamieszczone przy książce ewidencji pobytu na polowaniu. Jednocześnie przypomina się Kolegom, że obowiązują nadal zasady dot. dostaw zwierzyny do punktu skupu o zaoferowanych wyższych cenach w danym dniu. Wszelkie zmiany dot. zasad dostawy oraz cen dziczyny będą na bieżąco przekazywane i publikowane.

Aktualne ceny skupu dziczyzny

 KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA Nr 2/15/16
Zarząd Koła informuje o aktualnych cenach skupu dziczyzny. Aktualne cenniki firm: "WELES" oraz "WILWER" dostepne są po zalogowaniu
oraz zostały zamieszczone przy książce ewidencji pobytu na polowaniu. Jednocześnie przypomina się Kolegom, że obowiązują nadal zasady dot. dostaw zwierzyny do punktu skupu o zaoferowanych wyższych cenach w danym dniu. Wszelkie zmiany dot. zasad dostawy oraz cen dziczyny będą na bieżąco przekazywane i publikowane.
Za Zarząd
Sekretarz
Andrzej Macina

Strony