Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA

Koleżanki i Koledzy !!!
Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że na posiedzeniu w dniu
11.09.2019 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Koła
w celu przedstawienia informacji o problemach
związanych z rozprzestrzenianiem się ASF i koniecznym odstrzałem sanitarnym
dzików a także zaproponowania zmiany zasad zagospodarowania pozyskanej
zwierzyny i cen oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach w regulaminie
polowań..

PIKNIK STRZELECKI 2019

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje wszystkich członków Koła, że w dniu 27 lipca 2019 roku (sobota) odbędzie się po raz kolejny „PIKNIK RODZINNY” na terenie Leśnictwa Witoldówka (wiata edukacyjna). Zaplanowany początek spotkania przewidziany jest na godz.14:00. Zapisy - zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez kol. Skarbnik - Małgorzatę Kolczak w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2019 roku.

ZAWODY WĘDKARSKIE 2019

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2019 roku (sobota) o godz. 14:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim „Bażant” w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce.

WALNE ZGROMADZENIE 2019

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 oraz działając na
podstawie § 40 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 11.05.2019 o godz.
16:00 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Koła.
Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie str.1 i str.2

Strony