Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE 2019

Zarząd Koła Łowieckiego ?Darz Bór? w Sieniawie w oparciu o § 38 oraz działając na
podstawie § 40 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 11.05.2019 o godz.
16:00 w sali widowiskowej CKSiR ?SOKÓŁ? w Sieniawie zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Koła.
Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie str.1 i str.2

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2018/19

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 zaplanowanych
do realizacji na terenie naszego obwodu łowieckiego.
Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami
dodatkowymi klikając na zamieszczone linki. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w ww. polowaniach.

Piknik strzelecki 2018

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje wszystkich członków Koła, że w dniu 25 sierpnia 2018 roku (sobota) odbędzie się po raz kolejny rodzinny „PIKNIK STRZELECKI” na terenie Leśnictwa Witoldówka (wiata edukacyjna).

ZAWODY WĘDKARSKIE 2018

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 14 lipca 2018 roku (sobota) o godz. 14:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim „Bażant” w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce. Informujemy, że w zawodach i spotkaniu integracyjnym mogą uczestniczyć członkowie oraz stażyści naszego Koła. Zgłoszenia swojego udziału prosimy kierować do kol. Sekretarza – Andrzej Macina (tel.

WALNE ZGROMADZENIE 2018

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie działając na podstawie § 57 Statutu PZŁ zwołuje na dzień 26.05.2018 o godz. 16:00 w sali widowiskowej „SOKÓŁ” w Sieniawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła.
 Porządek obrad wg.

Polowania zbiorowe 2017/18

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie 2017/2018 zaplanowanych do realizacji na terenie naszego obwodu łowieckiego. Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami dodatkowymi klikając na zamieszczone linki. Przypominamy jednocześnie o konieczności informowania prowadzących polowania o zamiarze udziału w danym polowaniu przynajmniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem.

Zawody wędkarskie 2017

Zarząd Koła Łowieckiego ?Darz Bór? w Sieniawie informuje, że w dniu 8 lipca 2017 roku (sobota) o godz. 14:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim ?Bażant? w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce. Informujemy, że w zawodach i spotkaniu integracyjnym mogą uczestniczyć członkowie oraz stażyści naszego Koła. Zgłoszenia swojego udziału prosimy kierować do kol. Sekretarza ? Andrzej Macina (tel. 609 140 213) do dnia 6 lipca 2017 roku.

Strony