Aktualności

ODSTRZAŁ REDUKCYJNY BOBRA

Zarząd Koła informuje, że na podstawie zawartego porozumienia z dnia 19.07.2016 roku pomiędzy GDOŚ w Warszawie a ZG PZŁ w Warszawie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich oraz w oparciu o Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 31.10.2016 roku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber (Dz.Urz. woj. Podkarpackiego z dnia 31.10.2016 r., poz.

WOŚP 2017

Zarząd KŁ informuje, że w związku z 25 Finałem WOŚP podczas odprawy myśliwych przed polowaniem zbiorowym w L.KOT w dniu 14.01.2017 (sobota), odbędzie się zbiórka pieniędzy od uczestników polowania na rzecz WOŚP. Zebrana w ten sposób kwota zostanie przekazana podczas Finału tej szczytnej idei w sali „Sokoła” w Sieniawie.

Skladka PZL 2017

U W A G A !!!
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA PZŁ NA 2017 ROK
Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie informuje Koleżanki i Kolegów, iż składka członkowska na PZŁ na 2017 rok wynosi:
składka normalna - 357,00 zł
składka ulgowa - 197,00 zł

Plan polowań zbiorowych 2016/17

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w polowaniach zbiorowych w sezonie 2016/2017 zaplanowanych do realizacji na terenie naszego obwodu łowieckiego. Szczegółowy plan polowań zbiorowych w obecnym sezonie opublikowaliśmy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym planem i informacjami dodatkowymi klikając na zamieszczony link. Przypominamy jednocześnie o konieczności informowania prowadzących polowania o zamiarze udziału w danym polowaniu przynajmniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem.

Komunikat

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie zwraca się z prośbą o wypożyczenie trofeów myśliwskich lub zbiorów o tematyce łowieckiej na organizowaną w dniach 9-11 września 2016 r. wystawę myśliwską w Opactwie Benedyktynów w Jarosławiu w ramach VI Jarmarku Benedyktyńskiego oraz trwających tam uroczystości polsko - węgierskich. Program jarmarku przewiduje liczne wystawy, turnieje i występy.

Zawody wędkarskie

Zarząd koła informuje, że w dniu 9 lipca 2016 roku (sobota) o godz. 13:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim „Bażant” w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce. Informujemy, że w zawodach i spotkaniu integracyjnym mogą uczestniczyć członkowie i stażyści naszego Koła. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą przez Prezesa – Tomasza Mikulskiego do dnia 27 czerwca 2016 roku (telefon 605 059 244).

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sieniawie zawiadamia Koleżanki i Kolegów, iż w dniu 24.04.2016 r.
o godzinie 9:00 w w sali widowiskowej „SOKÓŁ” w Sieniawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła z następującym porządkiem obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)     Wprowadzenie sztandaru Koła.

3)     Stwierdzenie prawomocności obrad.

4)     Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów myśliwych.

5)     Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Komunikat

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie zamieszcza prośbę Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie o przyłączenie się do petycji oraz poinformowanie możliwie jak największej liczby Kolegów myśliwych i sympatyków łowiectwa, którzy mogliby przyłączyć się do obrony polskiego łowiectwa.
Link do petycji znajduje się poniżej:

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szko...

Strony