Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz działając na podstawie § 40 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 23.04.2023 r. (niedziela) o godz. 12:30 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Nr II/2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 39 pkt. 1 ppkt. 1) oraz pkt. 4 Statutu PZŁ a także działając na podstawie § 40 pkt. 2 i § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ zawiadamia, że zwołuje na dzień 02.10.2022 roku o godz. 16 00 (niedziela) w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.
Projekt porządku obrad wg. pliku Zawiadomienie PDF.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz działając na podstawie § 40 a także § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ zwołuje na dzień 13.08.2022 (sobota) o godz. 18:00 w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Porządek obrad wg. pliku Zawiadomienie PDF. Zarząd Koła jednocześnie informuje, że protokół z WZ z ubiegłego roku i rejestr uchwał dostępny jest dla członków koła po zalogowaniu.

WALNE ZGROMADZENIE 2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie w oparciu o § 38 Statutu PZŁ oraz
działając na podstawie § 40 a także § 107 pkt. 8 obowiązującego Statutu PZŁ
zwołuje na dzień 25.06.2022 (sobota) o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKSiR
„SOKÓŁ” w Sieniawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Porządek
obrad wg. pliku Zawiadomienie str.1 i str.2.

Strony