Aktualności

Przedłużona kadencyjność organów PZŁ i kół łowieckich

Zarząd Koła informuje, że w dniu 17 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw Nr 695 ogłoszono ustawę o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W
artykule 22 ustawy zawarto zapisy, zgodnie z którym zostaje przedłużona kadencyjność organów PZŁ
i kół łowieckich, tj.:
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art.
33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA

Koleżanki i Koledzy !!!
Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że na posiedzeniu w dniu
11.09.2019 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Koła
w celu przedstawienia informacji o problemach
związanych z rozprzestrzenianiem się ASF i koniecznym odstrzałem sanitarnym
dzików a także zaproponowania zmiany zasad zagospodarowania pozyskanej
zwierzyny i cen oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach w regulaminie
polowań..

PIKNIK STRZELECKI 2019

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje wszystkich członków Koła, że w dniu 27 lipca 2019 roku (sobota) odbędzie się po raz kolejny „PIKNIK RODZINNY” na terenie Leśnictwa Witoldówka (wiata edukacyjna). Zaplanowany początek spotkania przewidziany jest na godz.14:00. Zapisy - zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez kol. Skarbnik - Małgorzatę Kolczak w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2019 roku.

ZAWODY WĘDKARSKIE 2019

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2019 roku (sobota) o godz. 14:00 organizuje wspólnie z Kołem Łowieckim „Bażant” w Przeworsku koleżeńskie zawody wędkarskie. Zawody zostaną rozegrane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego naszego Kolegi Zbigniewa Piśko w Rudce.

Strony